Entry-header image

ÁSZF

E-mail: [email protected]
Telefon: +36 (30) 239 9265

Adatkezelési tájékoztató elérhető ezen az oldalon


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÁS

www.vendeghaz.krisnavolgy.hu
hatályos ettől a naptól: 2023-11-23


Tartalomjegyzék

Preambulum

Kedves Vendégeink!
A www.vendehaz.krisnavolgy.hu oldalon található szolgáltatások foglalása előtt kérjük olvassa el jelen ÁSZF rendelkezéseit.
Ha jelen Általános Szerződési Feltételekkel, vagy a honlap használatával, az egyes szolgáltatásokkal, a foglalás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségek valamelyikén!

1. Impresszum

a Szolgáltató adatai: Név: VÉNU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8699 Somogyvámos, Bhaktivedanta Swami sétány 6. Levelezési cím: 8699 Somogyvámos, Bhaktivedanta Swami sétány 6.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 14-09-304851
Adószám: 12778564-2-14 Képviselő: Papp Krisztina Etelka NTAK azonosító: EG23058571 (Kamala vendégház) NTAK azonosító: EG21006919 (Gurudeva Bhavan)
Telefonszám: +36 (30) 239 9265
E-mail: [email protected]
Honlap: vendeghaz.krisnavolgy.hu
Bankszámlaszám: 10300002-10632408-49020012
Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: Lál Kft.
Levelezési cím: 8699 Somogyvámos, Fő utca 38.
E-mail cím: [email protected]
Könyvelő neve, elérhetőségei
Telefonszám: 06 30 505 1266
Vénu Kft.
vendeghaz.krisnavolgy.hu
E-mail: [email protected]
Telefon: +36 (30) 239 9265

2. Fogalmak

Szolgáltató: A Honlapon található szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás
Vendég: A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő, a Honlapon, telefonon vagy email-en keresztül szolgáltatást vásárló személy,
Felek: Szolgáltató és Vendég együttesen,
Szolgáltatás: A vendeghaz.krisnavolgy.hu oldalon található szálláshely-szolgáltatás, valamint ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások, Ajándékutalvány (csomagok),
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek alapján a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, ideértve a digitális szolgáltatásokat is;
Szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület, valamint szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, bérbeadás keretében hasznosított, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 29a. pontja szerinti nyaralóhajó, jelen ÁSZF tekintetében a Szolgáltató által fenntartott kemping, valamint vendégház.
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
Honlap: a vendeghaz.krisnavolgy.hu oldal

3. Vonatkozó jogszabályok

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 1. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.),
 2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)
 3. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.),
 4. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fogyasztóvédelmi tv.),
 5. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tiltó tv.),
 6. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló2011. évi CXII. törvény ( továbbiakban: Info tv.),
 7. A helyi adókról szól 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.),
 8. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szálláshely- szolgáltatási Korm. rendelet).
 9. 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

4. Az ÁSZF hatálya, elfogadása

Jelen ÁSZF szabályozza a Szolgáltató által üzemeltetett szálláshelyeknek és az azokhoz kapcsolódó a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a Szolgáltató és a szolgáltatásokat igénybe vevő Vendég jogait és kötelezettségeit, a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttének feltételeit, a fizetési feltételeket és a felelősségi szabályokat.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

5. A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.

6. A Szolgáltatások árai

A Szolgáltató honlapján feltüntetett árak forintban értendők, bruttó vételárak, melyek az általános forgalmi adót és az idegenforgalmi adó összegét is már tartalmazzák.
A foglaláskor a Szolgáltatás teljes összege fizetendő előre.

A több ágyas szobák esetén, illetve a kempingben történő sátrazáskor az árak fő/éj értendőek. A többi szobatípus esetén szoba/éjszakánként értendőek.

A szálláshely árak tartalmazzák a reggeli árát!

A Gurudeva Bhavan szobák ára pedig tartalmazza a Krisna-völgyi belépőjegy árát!

Az ajándékkártyák esetében az ár tartalmazza valamennyi, a csomag részét képező szolgáltatás díját, amennyiben a csomag szállást is magába foglal, akkor az ár az idegenforgalmi adót is tartalmazza.

Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Szolgáltató az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

A Szolgáltatás árának téves vagy hibás feltüntetése

Amennyiben Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a szolgáltatásra, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az alábbiak szerint jár el Szolgáltató:
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.:1000Ft-os szolgáltatás esetén a 20%-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált Szolgáltatás).

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a Szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vendég eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a Szolgáltatást vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

7. A megrendelhető Szolgáltatások köre

A Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

1. Szálláshely szolgáltatás, kiegészítő szolgáltatások

Honlapunkon, telefonon valamint emailben szálláshely foglalására van lehetőség, melyhez opcionálisan választható egyéb kiegészítő szolgáltatás, ezek a következők:

 • henna festés
 • Étkezés félpanziós ellátással
 • Étkezés teljes ellátással
 • belépőjegy Krisna-völgybe (felnőtt, nyugdíjas, diák, családi jegy), kivéve: Gurudeva Bhavan szobák ára tartalmazza
 • Ökrös szekértúra
 • Törölköző
 • Mosodai szolgáltatás

A Honlapon a Szolgáltató részletesen feltünteti az egyes elérhető szállások típusait (úgy, mint vendégház, kemping) és azokról leírást, valamint fotókat jelenít meg.

2. Ajándékkártya – szállás csomagok

Vendégeknek lehetőségük van a szálláshelyszolgáltatás és a kiegészítő szolgáltatások együttes megvételére Ajándékkártya formájában. Az aktuális csomagajánlataink a Honlap „Foglalás” menüpontja alatt található Ajándékkártya elnevezés alatt. Az Ajándékkártya a Honlapon feltüntetett leírásban meghatározott szolgáltatásokra vehető igénybe. Az Ajándékkártya átadására elsősorban elektronikus úton kerül sor, de kérheti a Vendég annak postai kézbesítését is. Az Ajándékkártyát a Vendég a Szolgáltatóval történő egyeztetést követően válthatja be, a Szolgáltató erre vonatkozó jóváhagyásáról szóló visszaigazolást követően.

A csomagajánlatok a következő szolgáltatásokat tartalmazhatják (a felsorolás nem teljeskörű):

 • Szállás
 • Teljes ellátás
 • beszélgetés
 • Workshopok
 • ökrösszekér túra

Az Ajándékkártya visszaváltására nincs lehetőség, az készpénzre nem váltható. Az Ajándékkártya nem átruházható. A beváltási időn túl az Ajándékkártya érvényességét veszti, kivéve, ha a Szolgáltató azt meghosszabbítja.

Az Ajándékkártyák érvényességi idejét, a csomagok pontos tartalmát, az ajándékkártya beváltásának módját, feltételeit a Honlap tartalmazza részletesen minden egyes Ajándékkártya, csomag vonatkozásában!

8. A megrendelés, foglalás menete

Vendég a Szolgáltató által nyújtott – a vendeghaz.krisnavolgy.hu oldalon található – szolgáltatásokat megrendelheti a vendeghaz.krisnavolgy.hu oldalon közvetlenül online foglalási rendszeren keresztül, valamint telefonon és emailben küldött megrendelés útján.

8.1 Online felületen leadott megrendelés, foglalás menete

8.1.1 A Szálláshely Szolgáltatás kiválasztása, foglalás menete, foglalás véglegesítése

A Honlap „Szálláshelyek” pontra kattintva jelennek meg a Szolgáltatónál foglalható szálláshelyek. A szálláshely mellett található „Részletek” vagy „Foglalás” gombra kattintva megjelenik a szállás részletes leírása képekkel. A foglaláshoz először az oldal jobb oldalán található naptár segítéségével meg kell adni a bejelentkezés, valamint a kijelentkezés dátumát, majd a felnőttek és a gyerekek számát kell megadni. Az „ellenőrizd a foglalhatóságot” gombra kattintva jelzi a rendszer, hogy a konkrét szállás foglalható-e a kiválasztott érkezési és távozási időpontok között, továbbá felhozza a rendszer a kiválasztott időszakra szabad többi szálláshelyet is.

Amennyiben megfelel a kiválasztott szállás, úgy a „Lefoglal” gombra kattintva folytathatja a foglalását. A „Lefoglal” gomb megnyomása a látogatót egy összefoglaló oldalra irányítja (Foglalás visszaigazolása elnevezésű összefoglaló oldal), melyen szerepel a bejelentkezés és a kijelentkezés dátuma, a szálláshely típusa. Itt kell megerősíteni a szálláshelyet igénybe vevők számát, azaz a felnőttek, illetve gyerekek számát, majd a foglalást elküldő Vendég teljes nevét kell megadni. Ezen az oldalon van lehetőség további szolgáltatások kiválasztására is, a szolgáltatás mellett található jelölőnégyzet bepipálásával. A kiválasztott szálláshely ára, valamint adott esetben a hozzá kiválasztott szolgáltatások ára összeadódik, és az összesített összeg megjelenik.

A szolgáltatások kiválasztása után ’Az Ön információja” cím alatt szükséges megadnia a vezetéknevét, keresztnevét, email címét, telefonszámát, számlázási címét. A megjegyzés részbe írhatja be kérdéseit, vagy a foglalással kapcsolatos egyéb igényeket.

Fizetési mód kiválasztása

Az összesített oldalon a számlázási adatok megadása után szükséges a fizetési módot kiválasztania.

Az alábbi fizetési módok közül választhat:

 1. Bankkártya
 2. Közvetlen banki átutalás
 3. Paypal

A foglalás véglegesítése és elküldése

A Vendég check box bejelölésével nyilatkozik arról, hogy megismerte a jelen Általános szerződési Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót. Ennek elfogadása nélkül a foglalás nem küldhető el. A vendég a „Foglalás most” gombra kattintva véglegesíti a rendelését.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a „Foglalás most” gomb megnyomásával fizetési kötelezettsége keletkezik.

A foglalás visszaigazolása

A foglalás elküldését követően a Vendég email útján kap visszaigazolást a foglalásáról.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó foglalások esetén Ön minősül ajánlattevőnek. Ön a „Foglalás most” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata a Szolgáltató automatikus visszaigazolása (továbbiakban automatikus visszaigazolás) esetén fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

A Szolgáltató nem felelős azért, ha az automatikus visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vendéghez, mert rossz email címet adott meg, vagy a levelezőrendszerének tárhelye megtelt, és amiatt nem tudott levelet fogadni.

Előfordulhat, hogy az automatikus visszaigazolás a levelezőrendszer spam mappájába kerül, így ennek megvizsgálása Vendég feladata. Amennyiben az automata visszaigazolás nem érkezik meg Vendéghez, fel kell vennie a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

8.1.2. Ajándékkártya kiválasztása, a foglalás menete, a megrendelés elküldése

A Honlap Foglalás pontja alatt érhetők el a Szolgáltató által kínált Ajándékkártyák, melyek szálláshely szolgáltatás mellett kiegészítő szolgáltatásokat tartalmaznak csomagként.

A Foglalás menüpontra kattintva megjelenő Ajándékkártyák részletes tartalma a „rendelek” gombra kattintva jelenik meg. A kosárba teszem gombbal lehet a kiválasztott ajándékkártyát a kosárba helyezni, mellyel az ajándékkártya felett megjelenik a kosár gomb, melyre kattintva véglegesítheti Vendég a megrendelését. A kosár gombra kattintva jelenik meg a kosár tartalma, a kiválasztott szolgáltatással és annak árával. A „tovább a pénztárhoz” gomb megnyomása a Pénztár oldalra irányítja a Vendéget, ahol a számlázási adatok megadása után a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelését.

Fizetési mód kiválasztása

Az alábbi fizetési módok közül választhat:

 1. Bankkártya
 2. Közvetlen banki átutalás
 3. Paypal

A megrendelés véglegesítése és elküldése

A Vendég check box bejelölésével nyilatkozik arról, hogy megismerte a jelen Általános szerződési Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót. Ennek elfogadása nélkül a foglalás nem küldhető el. A vendég a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesíti a rendelését.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával fizetési kötelezettsége keletkezik.

8.1.3. A foglalás visszaigazolása, a szerződés létrejötte

A foglalás elküldését követően a Vendég email útján kap visszaigazolást a foglalásáról.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó foglalások esetén Ön minősül ajánlattevőnek. Ön a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata a Szolgáltató automatikus visszaigazolása (továbbiakban automatikus visszaigazolás) esetén fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

A Szolgáltató nem felelős azért, ha az automatikus visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vendéghez, mert rossz email címet adott meg, vagy a levelezőrendszerének tárhelye megtelt, és amiatt nem tudott levelet fogadni.

A szerződés akkor jön létre Szolgáltató és Vendég között, ha a Szolgáltató a Vendég foglalásának elküldését követő 48 órán belül e-mail útján visszaigazolja a Vendég ajánlatát (továbbiakban: megrendelés visszaigazolás), mellyel visszaigazolást küld a foglalás teljesíthetőségéről. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató által küldött megrendelés visszaigazolásról szóló email a Vendég számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Amennyiben Vendég nem kapja meg a megrendelés visszaigazolást vegye fel a kapcsolatot Szolgáltatóval. Előfordulhat, hogy a megrendelés visszaigazolás a levelezőrendszer spam mappájába kerül, így ennek megvizsgálása Vendég feladata.

8.1.4. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a szálláshelyfoglalás során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve rögzítésre a foglalás. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben a Vendég véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a foglalása módosítását. A hibás foglalás módosítását a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vendég a Szolgáltató felé.

8.2. Foglalás telefonon, emailben

Amennyiben Vendég a Honlapon található szolgáltatásokat telefonon, vagy email útján keresztül kívánja megrendelni, úgy azt a Szolgáltató Honlapon található kapcsolattartási adatain (telefonszám, email cím) keresztül teheti meg.

Amennyiben a Vendég telefonon keresztül adja le a foglalását, akkor a Vendég kifejezett beleegyezésével telefonon keresztül kerül rögzítésre a Szolgáltató rendszerében a Vendég által kezdeményezett megrendelés leadása.

Megrendelés leadása érdekében a Vendég megnevezi az(oka)t a szolgáltatásokat amely(ek)et meg kíván rendelni, Szolgáltató munkatársa telefonon keresztül tájékoztatja a Vendéget a kiválasztott Szolgáltatások tartalmáról, jellemzőiről és részleteiről, az árról és a fizetési módokról, a lemondás feltételeiről, valamint arról, hogy a leadott megrendelés fizetési kötelezettséget keletkeztet. Vendég megadja a szükséges információkat (teljes név, email cím, számlázási cím, telefonszám, az érkezés és távozás dátuma, a Vendégek száma, a kiválasztott szálláshely) ahhoz, hogy Szolgáltató a foglalást rögzíteni tudja.

A telefonon történő foglalást követően a Vendég 48 órán belül emailt kap Szolgáltatótól, melyben visszaigazolásra kerül a foglalás. A visszaigazoló email tartalmazza a jelen ÁSZF-et, a megrendelt szolgáltatás részletes leírását, árát, a fizetési mód leírását, és a fizetési határidőt. Amennyiben a foglalást követő 48 órán belül a visszaigazoló email nem érkezik meg Vendég részére, úgy ajánlati kötöttsége megszűnik. Jelen visszaigazoló emaillel létrejön a szerződés Szolgáltató és Vendég között.

Emailben történő foglalás esetén a foglalás megrendelésének tartalmaznia kell a vendég nevét, telefonszámát, email címét, számlázási címét, a lefoglalandó szolgáltatást (kiválasztott szálláshelyet, érkezés és távozás dátumát, a Vendégek számát). A Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül emailben visszaigazolja a foglalást, melyhez csatolja jelen ÁSZF-et. A szerződés Szolgáltató és Vendég között a visszaigazoló emaillel jön létre.

9. Fizetési módok

A vendég a következő fizetési módokkal fizethet a szálláshely online foglalásakor:

 1. Banki átutalás: A Szolgáltatás díját banki átutalás útján is rendezheti. A megrendelés visszagazolásakor adja meg Szolgáltató az utaláshoz szükséges adatokat. A Vendég a szolgáltatás teljes ellenértékét legkésőbb 1 héten belül köteles átutalni. A közleményben a rendelésszámra hivatkozva tudja a Vendég elutalni a vételárat.

  Bank neve: MKB Bank Zrt.
  Számlatulajdonos: Vénu Kft.
  Számlaszám: 10300002-10632408-49020012

  A foglalást csak akkor tekintjük véglegesnek, ha a foglalás teljes összege legkésőbb 7 naptári napon belül megérkezik Szolgáltatóhoz. Kérjük a megjegyzésben tüntesse fel a Foglalási azonosítót.
 2. Simple bankkártyás fizetés (OTP csoport)

  A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

  A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket.

  A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.

  MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI?
  1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót. 2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
  3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
  4. A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere visszairányítja a webáruház oldalára.

  Bővebb információ: https://www.simple.hu/Fooldal
 3. PayPal-on való fizetés

  A PayPal használatával történő fizetés a PayPal biztonságos rendszerében valósul meg, a Szolgáltató ebben az esetben sem fér hozzá semmilyen, a fizetéshez használt adathoz.

  Mindegyik fizetési mód esetében a szolgáltatás teljes összege (nem előleg) fizetendő előre!

A Vendég telefonon vagy emailben történő foglalás esetén kizárólag banki átutalás útján tud fizetni.

10. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei

10.1. Bejelentkezés

Az általános bejelentkezés 9:00 és 15:00 között történik, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy korábban vagy később is fogadni tudjuk (előzetes egyeztetés után). Ha szükséges, a poggyász a bejelentkezés előtt is elhelyezhető nálunk. A kulcsokat az adminisztráció után adjuk át a Vendégnek.

Tájékoztatjuk, hogy a szállás elfoglalásához a helyszínen bejelentkezni szükséges, mely során a Vendég személyazonosságának ellenőrzésére kerül sor. Erről részletesebben a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában olvashat!

10.2. Kijelentkezés

A kijelentkezés ideje 10:00. Kérjük, hogy előzetesen tájékoztasson bennünket, ha későbbi kijelentkezésre van szüksége, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy alkalmazkodjunk kéréséhez. A kulcsokat távozáskor a recepción lehet leadni. Távozáskor kérjük a főbejárati ajtót bezárni. Abban az esetben, ha a kulcsokat a kijelentkezéskor nem adta le, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a recepcióssal, hogy megbeszéljék a további teendőket.

10.3. A Szolgáltatás időtartama (a szállásszolgáltatás meghosszabbítása, szálláshely idő előtti elhagyása)

A szerződés meghatározott időtartamra, a szolgáltatás igénybevételének megfelelő időtartamra jön létre.

A szerződés időtartamának Vendég által történő kezdeményezésére történő meghosszabbítása a Szolgáltató hozzájárulásával lehetséges. A meghosszabbítás szándékát a kijelentkezés napját megelőző egy nappal szükséges jelezni Szolgáltató felé.

Amennyiben a Vendég az időtartam (kijelentkezés időpontja előtt) előtt elhagyja végleg a szállást, a Szolgáltató jogosult a teljes ellenértékre.

10.4. Elveszett kulcs vagy megsérült zár

Az elveszett szobakulcsok vagy a sérült zárak cseréje költségekkel jár, ezért az elveszett kulcsokért 10 000 Ft-ot, a zár visszaállításáért pedig 30 000 Ft-ot kell helyben megfizetni.

10.5. Gyermekekre vonatkozó rendelkezések, kedvezmények

6 év alatti gyermekeknek a szállás ingyenes, ha a gyermek a szüleivel egy szobában pótágy nélkül tartózkodik.

A 6–18 éves gyermekeknek teljes árat kell fizetni.

Csak 18 éves vagy annál idősebb személy foglalhat szállást, és legalább 18 évesnek kell lennie, hogy felügyelet nélkül egyedül megszállhasson.

16 évesnél fiatalabb vendég nem szállhat meg egyedül.

10.6. Maximális férőhelyek

A lefoglalt szobatípus maximális férőhelyét nem szabad túllépni. A maximális kapacitást az alábbiakban ismertetjük.

Ha pótágyat szeretne elhelyezni a szobában, ennek lehetőségéről közvetlenül a recepcióssal kell egyeztetni.

16 éven aluli személyek nem tartózkodhatnak egyedül a vendégházakban. 18 év alatti személyeket tilos felügyelet nélkül hagyni bármelyik szobában vagy nyilvános helyen.

Kétágyas szoba
2 felnőtt, vagy
1 felnőtt és 1 gyermek (18 év alatti)

Háromágyas szoba
3 felnőtt, vagy
2 felnőtt és 1 gyermek (18 év alatti)
1 felnőtt és 2 gyermek (18 év alatti)

Egyágyas szobák
Csak 1 felnőtt

Több ágyas szobák
1 felnőtt, vagy
1 gyermek, felnőtt kísérővel, ugyanabban az ágyban, ugyanabban a szobában

Kis sátor
2 felnőtt, vagy
1 felnőtt és 1 gyermek (18 év alatti)

Nagy sátor
4 felnőtt, vagy
3 felnőtt és 1 gyermek (18 év alatti)
2 felnőtt és 2 gyermek (18 év alatti)
1 felnőtt és 3 gyermek (18 év alatti)

10.7. Vendégre vonatkozó magatartási feltételek, a Vendégek kötelezettségei

A vendégházak lelki útkeresők számára létrehozott létesítmények – kérjük minden vendégünket, hogy tartsa be az alábbi alapelveket, amíg nálunk tartózkodik:

 1. Tilos a húsevés, beleértve a hal vagy tojás fogyasztása a szálláshelyeinken. (Kérjük, ne is hozzon be magagával ilyen termékeket a vendégházakba.)
 2. Tilos a szerencsejáték, online vagy offline.
 3. Tilos kábító- és mámorítószerek használata, beleértve a dohányzást, a drogokat és az alkoholt.
 4. Tilos a szexuális érintkezés az itt tartózkodás alatt.
 5. Tilos potenciálisan veszélyes vagy más módon kockázatot jelentő tárgyakat behozni a helyiségeinkbe.
 6. Tilos megsérteni vagy megrongálni a Szolgáltató helyiségeiben található tárgyakat. Ennek megsértése esetén Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
 7. A főzőberendezéseket, beleértve a mikrohullámú sütőket, hűtőszekrényeket, mélyhűtőt és kenyérpirítókat, nem szabad a vendégházban üzemeltetni (kivéve a faluban található családi házban elérhető eszközöket). Kenyérpirítót biztosítunk a Kamala vendégház közös konyhájában. Vízforralót kérésre biztosítunk a szobákhoz.
 8. A televíziók és rádiók használata egyetlen vendégházban sem engedélyezett.
 9. Kerülje a zajkeltést, vagy a ház többi vendégének megzavarását, a hangszereket és / vagy az egyéb hangforrást olyan hangerőn kell működtetni, amely nem zavarhatja vagy bosszanthatja a többi vendéget. Kérjük, hogy a vendégeink tartózkodjanak a zajtól az épületben, az udvaron vagy közvetlenül az épület előtt.
 10. Ha panasz érkezik hozzánk, kötelesek vagyunk figyelmeztetni az illetékes vendégeket. További panaszok befolyásolhatják a tartózkodás hosszát.

10.8. Szobák használatának feltételei

Kérjük, a vendégszobákban vagy a folyosón ne használjon tűzveszélyes anyagokat a fűtéshez, főzéshez vagy hasonló tevékenységhez, vasalóhoz, gyertyákhoz stb. a recepciós előzetes engedélye nélkül.

A szobákban nem engedélyezett a főzés, étkezés és élelmiszer tárolás (kivéve a családi falusi házat).

Kérjük, hogy a vendégszobákat üzleti célra, vagy a szállás igénybevételétől kívül eső célokra ne használja a recepciós beleegyezése nélkül.

10.9. Értéktárgyak, biztonság és tárolás

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az elveszett tárgyakért. Noha a vendégház vezetősége felelősségteljes lépéseket tesz minden vendég, és vagyonuk biztonságának és védelmének biztosítása érdekében, végső felelősséggel ezekért a Vendégek tartoznak.

A Szolgáltató csak akkor felel a Vendég dolgaiért, ha azokat a Szolgáltató megőrzésre átvette.

10.10. Parkolóhelyek

A vendégek számára a parkolás ingyenes.

A Gurudeva Bhavana vendégei nem parkolhatnak a szállás mellett – a templom elõtt a Gauranga téren kell parkolniuk.

A be- és kipakoláshoz azonban megállhatsz a szálláshely mellett, maximum 20 percre, mielőtt a Gauranga tér felé veszed az irányt.

A Kamala vendégház vendégei parkolhatnak a szállás előtt vagy az épület melletti udvaron.

Parkoláskor ne hagyjon értéktárgyakat az autóban. Nem vállalunk felelősséget az ilyen tárgyak elvesztéséért, eltűnéséért vagy lopásáért, amíg az autó parkol.

10.11. Háziállatok és segítő kutyák

Háziállatok nem engedélyezettek a vendégházak egyikében sem.

A vakvezető kutyával és hangjelző kutyával rendelkező vendégek számára a Kamala vendégház áll rendelkezésre, ingyenesen behozhatók. Erről az igényről kérjük, hogy előzetesen egyeztessen a Szolgáltatóval.

A Szolgáltató házirendje fontos szabályokat tartalmaz, ennek betartása a Vendégre, valamint a vele érkező személyekre nézve kötelező. Megérkezésekor kérjük, olvassák át ezt a dokumentumot, amelyet a Szolgáltató honlapján, illetve a Szolgáltató több pontján kifüggesztve tettünk közzé.

10.12. A Vendég kártérítési felelőssége

A Vendég felel mindazon kárért melyeket a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek a Vendég vagy kísérője vagy ő felelőssége alá tartozó személyek okoznak.

10.13. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan kártért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak munkatársai hibájából következett be. A Szolgáltató kárfelelőssége nem teljed ki azonban azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató munkatársainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következnek be, vagy azokat a Vendég okozta.

11. Elhelyezési garancia

Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződésben szereplő Szolgáltatásokat saját hibájából (pl. ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

Első körben Szolgáltató jogosult a szerződés módosítását kezdeményezni, azaz egy másik időpontot felajánlani a Szolgáltatás teljesítésére. Erről Szolgáltató legkésőbb a szálláhely elfoglalását megelőző 15. napig köteles. Ha nem sikerül a szerződést módosítani, azaz egy későbbi időpontban megegyezni a Vendéggel, akkor Szolgáltató köteles a vendég elhelyezéséről más módon gondoskodni.

A Szolgáltató köteles a fenti esetben a Szolgáltatási Szerződésben szereplő Szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli. A Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshely szobaára és a lefoglalt szálláshely szobaára közötti árkülönbséget Szolgáltató téríti. A Vendég nem köteles elfogadni a felajánlatott helyettesítő szolgáltatást. Ez esetben a szerződés felbontásra kerül és a megfizetett díj Vendégnek visszajár.

Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, és a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Vendég nem élhet.

12. Kellékszavatosság

Hibás teljesítés

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó fő szabálya szerint a kötelezett (Szolgáltató) hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Ilyen hibás teljesítés esetén a Vendéget az alábbi kellékszavatossági jogok illetik meg, illetve az alábbi jogait érvényesítheti:
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vendég a szolgáltatást rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A Szolgáltatásnak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A szavatossági igény esetén történő eljárás

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával). A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

13. A szolgáltatás lemondásának feltételei

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető felmondási jog kizártságáról Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja felmondási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésének l) pontja alapján a szállásszolgáltatás esetében, tekintve, hogy a lefoglalt időpontra létrejövő szerződés szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés meghatározott teljesítési határnappal.

Amennyiben azonban a lefoglalt időpont lemondására van szükség, Vendég a foglalását díjmentesen lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát a szállásfoglalásban megjelölt kezdőnapot megelőző 7. napig jelzi a Szolgáltató felé. Ha a Vendég e határidőben eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatnak kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti Szolgáltató a Vendég által teljesített teljes összeget.

Vendég jogosult a módosítási szándékát jelezni Szolgáltató felé, legkésőbb a szállásfoglalásban megjelölt kezdőnapot megelőző 7. napig.

A fenti határidő után történő lemondás esetén a megfizetett összeg lemondási díjnak minősül, és azt nem áll módjában visszatéríteni Vendég részére Szolgáltatónak.

Amennyiben a Vendég a szolgáltatást a szállásfoglalásban megjelölt kezdőnapot megelőző 7. napig nem mondja le Szolgáltató nem fizeti vissza a foglalás díját.

14. A Szolgáltató azonnali hatályú felmondása

A Szolgáltató jogosult az alábbi esetekben írásban azonnali hatállyal felmondani a Szerződést:

 • Ha a Vendég a foglalás díját a Szolgáltató által megadott határidőn belül nem fizeti meg
 • Ha a Vendég a vendégházakat, illetve a Szolgáltató létesítményeit nem rendeltetésszerűen használja vagy azokban szándékosan kárt okoz
 • Ha a Vendég a szálláshely házrendjét (különösen a 10.8. pontban meghatározott szabályokat) megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba.

15. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a szolgáltatásokkal vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Telefon: 06 30 239 9265
 • Internet cím: vendeghaz.krisnavolgy.hu
 • E-mail: [email protected]

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36
Telefonszám: 06-72-507-154
Mobil: +36 20 283-3422
E-mail: [email protected]
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765, 06-70-938-4764
Fax: 06-76-501-538
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-090
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: +36-1-488-21-31
E-mail: [email protected]
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: [email protected]; [email protected]
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.
Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 06-36-416-660/105-ös mellék
Mobil: 06-30-967-4336
E-mail: [email protected]

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
Mobil: 06-20-373-2570
E-mail: [email protected]
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012
Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877
E-mail: [email protected]

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: [email protected]
Honlap: www.nkik.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: [email protected]
Honlap: http://panaszrendezes.hu/

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-000
E-mail: [email protected]

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42-420-280
Fax: +36-42-420-180
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: [email protected]; [email protected]

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-506-645
Fax: 06-94-316-936
E-mail: [email protected]
Honlap: www.vasibekelteto.hu

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekelteteszala.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

16. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1.§ (1) bekezdése értelmében a Honlap szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16.§ (1) bekezdése alapján tilos a Honlapon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap, vagy annak bármely része módosítható. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a Honlapra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Vénu Kft.

17. Vegyes rendelkezések

17.1. ÁSZF módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosítások a már megkötött szerződésekre nem terjednek ki. Szolgáltató az esetleges változásokat is a Honlapon teszi közzé, a változásokról külön értesítést nem köteles küldeni. A módosítások a közzététel időpontjától érvényesek és hatályosak. Vendég kifejezett kötelessége a szerződés fennállásának időtartama alatt az aktuális ÁSZF tartalmának nyomon követése.

17.2. Külföldre történő értékesítés

Az Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli Vendégeket. Szolgáltató a weboldalon található

szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Vendég állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Vendég állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

17.3. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. A Szolgáltatónak nincs magatartási kódexe.
Jelen ÁSZF 2023.11.23. napján lép hatályba és annak visszavonásáig hatályban marad.